സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ

സര്‍വ്വകലാശാലകള്‍ സംഭാഷണ-സമാഗമങ്ങളുടെ പണിപ്പുരകളാകണം- പാപ്പാ

14/04/2018 12:57

അനീതികള്‍ക്കും അസമത്വങ്ങള്‍ക്കും എതിരായ പോരാട്ടത്തിനാവശ്യമായ പ്രായോഗിക ഐക്യദാര്‍ഢ്യോന്മുഖ പ്രതിബദ്ധത വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുക വിദ്യാദായക ദൗത്യത്തിന്‍റെ അടിയന്തിരമായ മാനം-പാപ്പാ