സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ ത്രികാലജപം നയിക്കുന്നു, വത്തിക്കാന്‍, 29/06/18

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ ത്രികാലജപം നയിക്കുന്നു, വത്തിക്കാന്‍, 29/06/18

ക്രിസ്തുരഹസ്യത്തിന് സ്വയം തുറന്നുകൊടുക്കുക-പാപ്പാ

29/06/2018 14:02

നാം ക്രൈസ്തവരായിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തില്‍ നിന്നു വരുന്ന കൃപയാലത്രെ- മാര്‍പ്പാപ്പാ