സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

Pope Francis at the Angelus prayer

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് ത്രികാലപ്രാര്‍ത്ഥനയ്ക്ക്... അപ്പസ്തോലിക അരമനയുടെ ജാലകത്തില്‍

അപരനെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്‍വിധിയുടെ അപകടം!

09/07/2018 15:21

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസിന്‍റെ ത്രികാലപ്രാര്‍ത്ഥനയില്‍നിന്ന്...

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ ബാരിയില്‍, മദ്ധ്യപൂര്‍വ്വദേശത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സമാധാനപ്രാര്‍ത്ഥനായോഗത്തില്‍, 07/07/18

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ ബാരിയില്‍, മദ്ധ്യപൂര്‍വ്വദേശത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സമാധാനപ്രാര്‍ത്ഥനായോഗത്തില്‍, 07/07/18

മദ്ധ്യപൂര്‍വ്വദേശത്തെ സമാധാനം- പാപ്പായുടെ ട്വീറ്റുകള്‍

07/07/2018 13:58

മദ്ധ്യപൂര്‍വ്വദേശത്തെ സമാധാനം- പാപ്പായുടെ ട്വീറ്റുകള്‍

 

ഇറ്റലിയിലെ ബാരിയില്‍, സമാധാനപ്രാര്‍ത്ഥനായോഗത്തിന്‍റെ  സമാപനത്തില്‍ സമാധാനത്തിന്‍റെ പ്രതീകമായ വെള്ളരിപ്രാവിനെ പറത്തുന്ന ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ, 07/07/18

ഇറ്റലിയിലെ ബാരിയില്‍, സമാധാനപ്രാര്‍ത്ഥനായോഗത്തിന്‍റെ സമാപനത്തില്‍ സമാധാനത്തിന്‍റെ പ്രതീകമായ വെള്ളരിപ്രാവിനെ പറത്തുന്ന ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ, 07/07/18

കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ രോദനം കേള്‍ക്കുക-പാപ്പാ

07/07/2018 13:50

ആയുധം ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടു ഒരുവന്  സമാധാനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാകില്ലെന്ന് മാര്‍പ്പാപ്പാ.