സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

പീയൂസ്-ബ്രസിലിയന്‍ പൊന്തിഫിക്കല്‍ കോളേജില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ വത്തിക്കാനില്‍ ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പായുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കെത്തിയിരിക്കുന്നു 21/10/17

പീയൂസ്-ബ്രസിലിയന്‍ പൊന്തിഫിക്കല്‍ കോളേജില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ വത്തിക്കാനില്‍ ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പായുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കെത്തിയിരിക്കുന്നു 21/10/17

പൗരോഹിത്യത്തിന് താങ്ങായ തൂണുകളുടെ സന്തുലനാവസ്ഥ പരിപാലിക്കുക

21/10/2017 13:02

വൈദികജീവിതത്തില്‍ ആദ്ധ്യാത്മികമാനം,  ഉന്നതവിദ്യഭ്യാസമാനം, മാനവികമാനം, അജപാലനമാനം എന്നിവയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിറുത്തുക- പാപ്പാ

 

നമ്മു‌ടെ ഭൗമഗ്രഹത്തിന്‍റെ പ്രതീകമായ ഒരു ബലൂണ്‍ ഒരു വനിത വാനിലേക്കു പറത്തുന്നു

നമ്മു‌ടെ ഭൗമഗ്രഹത്തിന്‍റെ പ്രതീകമായ ഒരു ബലൂണ്‍ ഒരു വനിത വാനിലേക്കു പറത്തുന്നു

അസമത്വവും പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതും ഒഴിവാക്കുക-പാപ്പാ

20/10/2017 12:48

ലാഭമാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കില്‍ പ്രജാധിപത്യം ധനാധിപത്യമായി ഭവിക്കും, പാപ്പായുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.

 

Delegation of World Methodist Council with Pope Francis

മെത്തഡിസ്റ്റ് സഭയുടെ ആഗോള പ്രതിനിധിസംഘം വത്തിക്കാനില്‍

വിശുദ്ധിയില്‍ വളരാന്‍ കൂട്ടായ്മ വളര്‍ത്താം : പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ്

20/10/2017 09:42

മെത്തഡിസ്റ്റ് സഭയുടെ (World Methodist Council) ആഗോള പ്രതിനിധികളോട് പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ്

 

Chartreux Institution with Pope in the Clementine Hall

ഷാര്‍ത്ര്യൂ വത്തിക്കാനിലെ ക്ലെമന്‍റൈന്‍ ഹാളില്‍ പാപ്പായ്ക്കൊപ്പം

മാത്സര്യമേറുന്ന ലോകത്ത് സാഹോദര്യത്തിന്‍റെ മനോഭാവം വളര്‍ത്താം

20/10/2017 09:14

‘ഷാര്‍ത്ര്യൂ’ വിദ്യാര്‍ത്ഥിസമൂഹത്തോട് പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ്.