സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പരിപാടികള്‍

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ നയതന്ത്രപ്രതിനിധികളെ സംബോധന ചെയ്യുന്നു, വത്തിക്കാന്‍ 08/01/18

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ നയതന്ത്രപ്രതിനിധികളെ സംബോധന ചെയ്യുന്നു, വത്തിക്കാന്‍ 08/01/18

രാജ്യാന്തര ബന്ധം സത്യം,നീതി എന്നിവയില്‍ അധിഷ്ഠിതമാകണം-പാപ്പാ

08/01/2018 13:27

പരിശുദ്ധസിംഹാസനത്തിന്‍റെ നയതന്ത്ര ബന്ധം  ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് മനുഷ്യവക്തിയുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക-ഭൗതിക സുസ്ഥിതിയും പൊതുനന്മയും മാര്‍പ്പാപ്പാ.