സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പരിപാടികള്‍

Irish families with Pope and Archbishop Martin

ഐറിഷ് കുടുംബങ്ങളും ആര്‍ച്ചുബിഷപ്പ് മാര്‍ടിനും പാപ്പായ്ക്കൊപ്പം

കുടുംബങ്ങളുടെ ആഗോളസംഗമം ഡബ്ലിന്‍ ഒരുങ്ങുന്നു!

20/07/2018 19:31

ആഗോള കുടുംബസംഗമത്തെക്കുറിച്ച് ആര്‍ച്ചുബിഷപ്പ് ഡെര്‍മ്യൂഡ് മാര്‍ട്ടിന്‍

 

with Patriarchs of Middle East in Bari

കിഴക്കന്‍റെ പാത്രിയര്‍ക്കിസ് മാര്‍ക്കൊപ്പം.... ബാരിയില്‍

ബാരി സംഗമം സഭൈക്യപാതയിലെ നാഴികക്കല്ല്!

12/07/2018 09:22

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസിന്‍റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ ചേര്‍ന്ന സഭകളുടെ സംഗമത്തെക്കുറിച്ച്...